# عکس_16-پدر

عکس 13-شیراز

سید مرتضی میرنظامی بابا جون خودم که رفته بود شیراز سیده فاطمه میرنظامی و سید مرتضی میرنظامی پدر و مادر عزیزم-شیراز-آرامگاه کوروش کبیر کوروش، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید