تنهایی

تنهایی زنی است که خواب هایش پر از آمدن است ،اما انتظار هیچ مردی را نمیکشد عکس: سیده پریسا میرنظامی
/ 3 نظر / 47 بازدید
تیر 94
3 پست
خرداد 94
1 پست
دی 93
3 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
3 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
3 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
6 پست
تیر 90
1 پست
بهمن 89
9 پست
کودکی
1 پست
بی_دلیل
1 پست
تنهایی
1 پست
ماسوله
1 پست
گیلان
1 پست
رشت
3 پست
مادر
1 پست
گیلانیان
1 پست
زرجوب
1 پست
روحش_شاد
1 پست
شهر_سنگر
1 پست
وارازگاه
1 پست
شفت
2 پست
عکس_25
1 پست
عکس_24
1 پست
رامسر
1 پست
عکس_16-پدر
1 پست
پریسا
1 پست
parisa
1 پست
mirnezami
1 پست
منجیل
1 پست
میرنظامی
1 پست
شیراز
1 پست
چله_خانه
1 پست
1 پست
لاک_پشت
1 پست