سفری به دور از همه

اینجا سر زمینی دورتر از هفت آسمان است ... سیده پریسا میرنظامی

درباره من
پریسا میرنظامی parisa mirnezami
تمام آنچه اینجا نوشته ام کلمه به کلمه از جان و دل است -------- نویسنده و شاعر : پریسا میرنظامی "پری مثل
برگه ها
نویسنده: پریسا میرنظامی parisa mirnezami
تاریخ: چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٤

ya7a_1223.jpg

آن روز که باران می بارید تو می دویدی زیر شیروانی

و من همه حواسم به چتری بود که هیچ وقت نمی آوردم

 با دستهایم موهایم را تکاندم و صبر کردم تا باران بند بیاید

گویی از سقف آسمان نور چکه می کرد بر روی زمین

و از بند آویزانش رنگین کمان بود که خشک می شد در آفتاب

.../

سیده پریسا میرنظامی

 9qin_777777.jpg

عکسها : مرتضی رفیع خواه

رشت