سفری به دور از همه

اینجا سر زمینی دورتر از هفت آسمان است ... سیده پریسا میرنظامی

درباره من
پریسا میرنظامی parisa mirnezami
تمام آنچه اینجا نوشته ام کلمه به کلمه از جان و دل است -------- نویسنده و شاعر : پریسا میرنظامی "پری مثل
برگه ها
نویسنده: پریسا میرنظامی parisa mirnezami
تاریخ: پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۳

احساس خوشبختی ,
در حال هوای خوش افکار و اندیشه های توست !
نه اینکه چه چیزی داری و یا چه کسی هستی …

p2

عکس: سیده پریسا میرنظامی

 زمستان 1393 / منطقه آزاد بندر انزلی