سفری به دور از همه

اینجا سر زمینی دورتر از هفت آسمان است ... سیده پریسا میرنظامی

درباره من
پریسا میرنظامی parisa mirnezami
تمام آنچه اینجا نوشته ام کلمه به کلمه از جان و دل است -------- نویسنده و شاعر : پریسا میرنظامی "پری مثل
برگه ها
نویسنده: پریسا میرنظامی parisa mirnezami
تاریخ: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱

 

من از استان گیلانم ، نـــوای عشق و ایمانم

به سرسبزی نمایانم ، رفیـــــق بـاد و بـــارانم

به تاریکی سفر کردم ز ظلمتهــــــا گــذر کردم

دلم دریای طوفانی ، به طوفان هم نظــر کردم

سپیدرودم سیه گشته به ساحل مبتلا گشته

دلم کشتی تنهایی که در طوفان رهـــا گشته

اسیر عشق جانسوزم ، مــرام لیلی و مجنون

ز شیرینم گذر کردم چو فرهـاد با دلی پرخـون

هوا عالی فضاخالی خلا از عشق و همراهی

که می داند که می فهمد خلاهای شکیبایی

من ازگیلان سرسبزم به شهرآشوب رنگارنگ

سرای محنت و درد و سـرای عـاری از همرنگ

نـدیــدم من مُحبٌت را جز از گیـــلان و گیـلانی

صفا آنجا وفـا آنجاست محبت هم مسلمانی

درین محنت سـرا عمریست درگیر و پریشانم

به تحصیل آمدم اینجــا کزین کرده پشیمـانم

نه یـــــــارای گذر دارم نه ماندن را تــــــوانایم

خدایا منعمم گردان ، کنـــــــون بسیار تنهایم

ز شهر خلط و آلوده ، صفـــای ناب می جویم

درون زشت و نیرنگی بُتی کمیـاب می جویم
 

 
منبع :س.محمودی کیسمی(سیامک ستایش)