سفری به دور از همه

اینجا سر زمینی دورتر از هفت آسمان است ... سیده پریسا میرنظامی

درباره من
پریسا میرنظامی parisa mirnezami
تمام آنچه اینجا نوشته ام کلمه به کلمه از جان و دل است -------- نویسنده و شاعر : پریسا میرنظامی "پری مثل
برگه ها
نویسنده: پریسا میرنظامی parisa mirnezami
تاریخ: پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳٩٤

چشمهایم را که میبندم 

فقط چشمهایش را میبینم

دو مردمک سیاه با صورتی محزون...، با لبخندی ملموس

با حواسی پرت از دنیا ...

و قلبی از تلخی پر از اندوه 

پریشانی بودنش در جسمش ...،

در دستهای یخ زده اش در سرما ...

 

چشمهایم را که میبندم

رو به رو میشوم با سایه ای سیاه 

با حرفهایی سپید

با نگاه ثابتی که خیره نیست  

ap1l_29.jpg

چشمهایش را میبینم 

در دو مردمک سیاه

عمق تاریک شب پیدا 

دو ستاره ای که بی تکلیف چند سال نوری در سقوط اند 


.../

نویسنده : سیده پریسا میرنظامی " پری مثل 


نویسنده: پریسا میرنظامی parisa mirnezami
تاریخ: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٤

 می کشانم خاطراتم را با چمدانم

باران به دیدارم زودتر از همه می آید

 می بارد بر دلم می بارد بر دستم  

باران تند و تیز رشت

می دوم ، می ایستم،

راه میروم ... شادم

.../

برای تاکسی های زرد و نارنجی

دست تکان میدهم  به مقصد معلوم 

همراه  آوای باران میگویم سلام

پشت بخار شیشه ی مات

پشت بخار شیشه ای که آدمها و چترهای رنگی در گذرند

می نویسم باران...

نم های مات شیشه را دست میکشم

 لبخند میزنم

شهر مشغول مهمانیست

 با چشمک براق و با صدای رعد

قطره قطره

تصویر ی دوباره ثبت شده در خاطرات رشت

.../   

نویسنده :  پری مثل " سیده پریسا میرنظامی 

 پ.ن ) عکس از من 

u8sj_145.jpg


نویسنده: پریسا میرنظامی parisa mirnezami
تاریخ: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٤

rvq9_584.jpg

غریبم اینجا…، اینجا میان آدمها…

بین زمین و آسمان

آه ای رهگذر…

تو هم بر خلوت خیال ما

جای خود را خالی نمی بینی

دلتنگم اینجا…، اینجا میان آدمها…

بین خودم تا آن ها

ای فاصله…

تو شرط انتظارم خواهی ماند تا کجا؟

تاریکم اینجا …

اینجا میان آدمها…

بین این و آن

آه ای خورشید…آرزوی مرا بیاد بیاور…

می خواهم آشنا باشم

در بین غریبهای رهگذر…

می خواهم دلبسته باشم به انتظار

برای رسیدن به فاصله ها…

می خواهم آرزوهای تاریک را رنگی از نور بزنم…

ولی افسوس…

میان آدمها…. غریبم… دلتنگم و تاریکم…

.../   

نویسنده :  پری مثل " سیده پریسا میرنظامی 

 پ.ن ) عکس از من 


نویسنده: پریسا میرنظامی parisa mirnezami
تاریخ: پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٤

شعر : فرشید آقام علی ( پارسی )

lzmn_03.jpg

بی سنگینی چشم ها بر تن

اجازه هست بیشتر نگاهت کنم 

بی هیچ سود و زیان

اجازه هست نوازشت کنم

اجازه هست رویاهایت را بسازم

پیش از خزان پیری بر چهره ات 

برایت شعری بنویسم

نازنین ترانه ای تنها برای تو

اجازه هست زیبایت را ببینم

اجازه هست موهایت را

دستانت را

اجازه هست در آعوشت بگیرم

تنها تو را

اجازه هست دوستت داشته باشم

بیشتر و پیش از هر چیز در دنیا

اجازه هست .

...
فَـــرشیـــد آقام علی(پارسی)

qlec_09.jpg